Löydetty 3 Tulokset: Arfaksada

  • Potem ze swymi siłami zbrojnymi stanął do walki przeciw królowi Arfaksadowi w siedemnastym roku, i zwyciężył go w walce, i rozgromił całe wojsko Arfaksada i całą jego konnicę, i wszystkie jego rydwany. (Księga Judyty 1, 13)

  • Samego Arfaksada ujął w górach Ragau i przeszył go swoimi strzałami, zadając mu ostateczną klęskę aż do dnia dzisiejszego. (Księga Judyty 1, 15)

  • syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, (Ewangelia Łukasza 3, 36)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina