Löydetty 18 Tulokset: światłości

 • Nie widać teraz światłości, jaśnieje poza chmurami. Zawieje wiatr i je rozpędzi. (Księga Hioba 37, 21)

 • Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. (Księga Psalmów 36, 10)

 • bo ocaliłeś moje życie od śmierci "i moje nogi od upadku", abym chodził przed Bogiem w światłości życia. (Księga Psalmów 56, 14)

 • Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. (Księga Mądrości 7, 26)

 • Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! (Księga Izajasza 2, 5)

 • Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. (Księga Izajasza 26, 19)

 • Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. (Ewangelia Łukasza 16, 8)

 • Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. (Ewangelia Jana 1, 7)

 • Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. (Ewangelia Jana 1, 8)

 • Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi. (Ewangelia Jana 12, 36)

 • I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. (2 List do Koryntian 11, 14)

 • Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (List do Efezjan 5, 8)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina