41. Mojżesz im oświadczył: Czemu przekraczacie rozkaz Pana? To się wam nie uda!

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina