17. Ale Józef rzekł: Jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem, wy zaś możecie spokojnie odejść do waszego ojca.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina