1. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was,

2. abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę.

3. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.

4. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.

5. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!

6. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas.

7. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju

8. ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.

9. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.

10. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!

11. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.

12. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

13. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!

14. Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził.

15. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!

16. A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi!

17. Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę.

18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina