15. Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina