17. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina