1. Samsón a plecat la Gáza; acolo a văzut o prostituată şi a intrat la ea.

2. Celor din Gáza li s-a spus: „A venit Samsón”. L-au înconjurat şi au stat la pândă toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea, zicându-şi: „Când se va lumina de ziuă, îl vom ucide”.

3. Samsón a dormit până la miezul nopţii. Pe la miezul nopţii, s-a sculat şi a apucat porţile cetăţii cu amândoi stâlpii, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umerii săi şi le-a dus pe vârful muntelui care este în faţa Hebrónului.

4. După aceea, [Samsón] a iubit o femeie în Náhal Şórec. Numele ei era Dalíla.

5. Conducătorii filisténilor au urcat la ea şi i-au zis: „Ispiteşte-l, vezi şi întreabă-l în ce stă puterea lui cea mare şi cum am putea să-l legăm! Iar noi îţi vom da fiecare câte o mie o sută de [sícli] de argint”.

6. Dalíla i-a zis lui Samsón: „Spune-mi, te rog, de unde vine puterea ta cea mare şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii învins?”.

7. Samsón i-a zis: „Dacă aş fi legat cu şapte funii noi care nu au fost uscate încă, aş slăbi şi aş fi ca orice om”.

8. Conducătorii filisténilor au urcat la ea cu şapte funii noi care nu fuseseră uscate şi ea l-a legat cu ele.

9. Nişte oameni stăteau la pândă la ea, într-o cameră. Ea i-a zis: „Samsón, filisténii sunt asupra ta!”. El a rupt funiile cum se rupe un fir de lână când se atinge de foc. Astfel n-au ştiut de unde-i venea puterea.

10. Dalíla i-a zis lui Samsón: „Iată, m-ai înşelat şi mi-ai zis minciuni. Acum, te rog, spune-mi cum ai putea fi legat?”.

11. El i-a zis: „Dacă aş fi legat cu funii noi cu care nu s-a lucrat încă, aş slăbi şi aş fi ca orice om”.

12. Dalíla a luat funii noi şi l-a legat cu ele. Şi i-a zis: „Samsón, filisténii sunt asupra ta!”. Nişte oameni stăteau la pândă într-o cameră. Însă el a rupt funiile de pe braţele sale ca pe un fir [de ață].

13. Dalíla i-a zis lui Samsón: „Până acum m-ai înşelat şi mi-ai spus minciuni. Spune-mi cu ce ai putea fi legat!”. El i-a zis: „Dacă împleteşti cele şapte şuviţe ale capului meu cu urzeala…”.

14. Ea le-a fixat cu un cui şi i-a zis: „Samsón, filisténii sunt asupra ta!”. El s-a trezit din somn şi a smuls cuiul [sulului] de război şi urzeala.

15. Ea i-a zis: „Cum poţi spune: «Te iubesc!» când inima ta nu este cu mine? Iată, aceasta este a treia oară când mă înşeli şi nu mi-ai zis în ce stă puterea ta cea mare”.

16. Fiindcă îl tortura şi-l chinuia în fiecare zi prin cuvintele sale, sufletul său s-a tulburat foarte mult,

17. şi-a deschis toată inima faţă de ea şi i-a zis: „Briciul n-a trecut pe capul meu pentru că sunt consacrat lui Dumnezeu din sânul mamei mele. Dacă aş fi tuns, puterea m-ar părăsi, aş slăbi şi aş fi ca orice om”.

18. Dalíla a văzut că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să-i cheme pe conducătorii filisténilor şi le-a zis: „Veniţi, de data aceasta, căci şi-a deschis toată inima faţă de mine”. Conducătorii filisténilor au urcat la ea şi au adus în mâinile lor argintul.

19. Ea l-a adormit pe genunchii ei. A chemat un om, a ras cele şapte suviţe de pe capul lui [Samsón], ea a început să-l umilească, iar puterea l-a părăsit.

20. Atunci ea i-a zis: „Samsón, filisténii sunt asupra ta!”. El s-a trezit din somn şi şi-a zis: „Voi face ca de fiecare dată: mă voi elibera şi mă voi desprinde”. Dar el nu ştia că Domnul se îndepărtase de el.

21. Filistenii l-au prins şi i-au scos ochii; l-au dus la Gáza, l-au legat cu două lanţuri de bronz şi trăgea la [piatra] de moară în temniţă.

22. Părul capului lui a început iarăşi să crească cum fusese înainte de a fi tuns.

23. Conducătorii filisténilor s-au adunat ca să aducă o jertfă deosebită lui Dagón, dumnezeul lor, şi să facă sărbătoare. Şi spuneau: „Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre peSamsón,duşmanulnostru”.

24. Când l-a văzut poporul, l-au lăudat pe dumnezeul lor zicând: „Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe duşmanul nostru, pe cel care devastaţinuturilenoastre şineînmulţeamorţii”.

25. Când erau în toiul veseliei, au zis: „Chemaţi-l pe Samsón ca să ne distreze!”. L-au scos pe Samsón din temniţă şi el a jucat înaintea lor. Apoi l-au aşezat între stâlpi.

26. Samsón i-a zis tânărului care-l ţinea de mână: „Lasă-mă să mă odihnesc atingând stâlpii pe care e construită casa, sprijinindu-mă de ei!”.

27. Casa era plină de bărbaţi şi de femei; toţi conducătorii filisténilor erau acolo şi pe terasă erau cam la trei mii de bărbaţi şi femei care priveau la Samsón, care juca.

28. Samsón a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule, adu-ţi aminte de mine, te rog! Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta şi cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisténi pentru cei doi ochi ai mei!”.

29. Samsón a apucat cei doi stâlpi din mijloc pe care era construită casa şi s-a rezemat de ei: unul era la dreapta lui şi celălalt la stânga.

30. Samsón a zis: „Să mor împreună cu filisténii!”. S-a aplecat cu toată puterea şi casa a căzut peste conducători şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a ucis la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care i-a ucis în viaţa lui.

31. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au coborât şi l-au luat. L-au dus şi l-au înmormântat între Ţoréea şi Eştaól, în mormântul lui Manóah, tatăl său. El a fost judecător în Israél timp de douăzeci de ani.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina