1. Când au auzit cei care erau în corturi, au rămas înmărmuriţi pentru cele întâmplate.

2. A căzut peste ei teamă şi groază; nu mai era niciun om care să rămână în faţa vecinului său, ci toţi au ieşit şi au fugit pe toate drumurile de pe câmpie şi de pe munte.

3. Şi cei care erau în tabără în ţinutul muntos de jur împrejurul Betúliei au luat-o la fugă, iar fiii lui Israél, fiecare bărbat [bun] de luptă dintre ei, s-au năpustit asupra lor.

4. Ozía a trimis la Betomastáim, la Benái, la Hobái, la Cóla şi în tot ţinutul lui Israél să facă cunoscute cele întâmplate, ca toţi să se năpustească împotriva duşmanilor spre nimicirea lor.

5. Fiii lui Israél au auzit şi toţi împreună au năvălit asupra lor şi i-au lovit până la Hobá. Tot la fel şi cei din Ierusalím şi din tot ţinutul muntos le-au venit în ajutor, pentru că li se anunţase despre cele întâmplate în tabăra duşmanilor lor. Cei din Galaád şi cei din Galiléea i-au lovit din lateral cu putere mare până când au ajuns la Damásc şi la hotarele lui.

6. Ceilalţi locuitori ai Betúliei au năvălit în tabăra asiriénilor, i-au prădat şi s-au îmbogăţit foarte mult.

7. Fiii lui Israél s-au întors de la măcel şi au pus stăpânire pe celelalte sate şi aşezări din ţinutul muntos şi din câmpie, luând multă pradă, căci mulţimea lor fusese foarte numeroasă.

8. Ioachím, marele preot, şi bătrânii fiilor lui Israél care locuiau în Ierusalím au venit să examineze lucrurile bune pe care Domnul i le făcuse lui Israél şi să o vadă pe Iudíta şi să vorbească cu ea în pace.

9. Când au venit la ea, toţi împreună au lăudat-o şi i-au spus: „Tu eşti înălţarea Ierusalímului, tu eşti marea mândrie a lui Israél, tu eşti lauda cea mare a neamului nostru.

10. Ai făcut toate acestea cu mâna ta, ai făcut lucruri bune pentru Israél şi Domnul şi-a găsit plăcerea în ele. Fii binecuvântată de Domnul Atotputernic pentru totdeauna!”. Şi tot poporul a zis: „Aşa să fie!”.

11. Tot poporul a prădat tabăra timp de treizeci de zile. I-au dat Iudítei cortul lui Holoférn, toată argintăria, paturile, vasele şi toate lucrurile din el. Ea, luându-le, le-a pus pe catârul ei, a unit carele şi le-a încărcat cu ele.

12. Toate femeile din Israél au alergat la ea ca s-o vadă şi au binecuvântat-o. [Unele] dintre ele au început să danseze pentru ea, iar ea a luat ramuri în mâinile ei şi le-a dat femeilor care erau cu ea.

13. S-au încununat cu [ramuri] de măslin ea şi cele care erau împreună cu ea, şi ea a mers înaintea întregului popor dansând şi conducând toate femeile. Toţi bărbaţii lui Israél o urmau înarmaţi, purtând cununi şi cântând imnuri cu gura lor.

14. Iudíta a început această cântare de mulţumire în [mijlocul] întregului Israél şi tot poporul a acompaniat această cântare de laudă.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina