9. ἐὰν δὲ τῷ υἱῷ καθομολογήσηται αὐτήν κατὰ τὸ δικαίωμα τῶν θυγατέρων ποιήσει αὐτῇ

9
“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina