13. καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ μεθύσκοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina