Found 156 Results for: syntyi

 • Ja Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen; ja Haaranille syntyi Gaases. (1. Aikakirja 2, 46)

 • Ja Reajalle, Soobalin pojalle, syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä ovat soratilaisten suvut. (1. Aikakirja 4, 2)

 • Ja Kelubille, Suuhan veljelle, syntyi Mehir; hän oli Estonin isä. (1. Aikakirja 4, 11)

 • Ja Meonotaille syntyi Ofra. Ja Serajalle syntyi Jooab, Seppäinlaakson isä; sillä he olivat seppiä. (1. Aikakirja 4, 14)

 • Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua. (1. Aikakirja 6, 4)

 • Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi. (1. Aikakirja 6, 5)

 • Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot. (1. Aikakirja 6, 6)

 • Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. (1. Aikakirja 6, 7)

 • Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas. (1. Aikakirja 6, 8)

 • Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan. (1. Aikakirja 6, 9)

 • Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin. (1. Aikakirja 6, 10)

 • Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub. (1. Aikakirja 6, 11)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina