List do Hebrajczyków, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,


Chapters: