2 Księga Kronik, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Umocnił się potem Salomon, syn Dawida, w swojej władzy królewskiej, a Pan, Bóg jego, był z nim i bardzo go wywyższył.


Chapters: