Encontrados 4 resultados para: kärsivällisyys

  • mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; (Roomalaisille 5, 4)

  • Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. (Jaakobin kirje 1, 4)

  • Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. (Johanneksen ilmestys 13, 10)

  • Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. (Johanneksen ilmestys 14, 12)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina