Encontrados 167 resultados para: Kaupunkia

 • Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen - neljä kaupunkia, (Joosuan kirja 21, 24)

 • ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Taanak laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen - kaksi kaupunkia. (Joosuan kirja 21, 25)

 • Leeviläisten sukuihin kuuluvat geersonilaiset saivat toiselta puolelta Manassen sukukuntaa tappajan turvakaupungin Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Beesteran laidunmaineen - kaksi kaupunkia; (Joosuan kirja 21, 27)

 • Jarmutin laidunmaineen ja Een-Gannimin laidunmaineen - neljä kaupunkia; (Joosuan kirja 21, 29)

 • Helkatin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen - neljä kaupunkia; (Joosuan kirja 21, 31)

 • ja Naftalin sukukunnalta tappajan turvakaupungin Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammot-Doorin laidunmaineen ja Kartanin laidunmaineen - kolme kaupunkia. (Joosuan kirja 21, 32)

 • Geersonilaisten, heidän sukujensa, kaupunkeja oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia laidunmaineen. (Joosuan kirja 21, 33)

 • Dimnan laidunmaineen, Nahalalin laidunmaineen - neljä kaupunkia; (Joosuan kirja 21, 35)

 • Kedemotin laidunmaineen ja Meefaatin laidunmaineen - neljä kaupunkia; (Joosuan kirja 21, 37)

 • Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen - yhteensä neljä kaupunkia. (Joosuan kirja 21, 39)

 • Niitä kaupunkeja, jotka nämä muut leeviläisten sukuihin kuuluvat merarilaiset, heidän sukunsa, saivat arvalla, oli kaikkiaan kaksitoista kaupunkia. (Joosuan kirja 21, 40)

 • Kaikkiaan oli leeviläisten kaupunkeja israelilaisten perintömaassa neljäkymmentä kahdeksan kaupunkia laidunmaineen. (Joosuan kirja 21, 41)


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina