18. καὶ προσελθὼν ὁ ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῶ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina