28. καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὖ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina