15. καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina