9. κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον _ εἰ δὲ μή γε, ἐκκόψεις αὐτήν.
Visite nossa livraria“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina