24. ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina