22. καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς ἱεροσόλυμα.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina