21. οὖτοι οὗν προσῆλθον φιλίππῳ τῶ ἀπὸ βηθσαϊδὰ τῆς γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, κύριε, θέλομεν τὸν ἰησοῦν ἰδεῖν.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina