32. ἡ οὗν μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῶ, κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina