6. διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina