3. καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina