3. καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina