12. καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina