10. ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina