10. ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται

10
“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina