4. βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina