18. καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν ἀνάστηθι Βαλακ καὶ ἄκουε ἐνώτισαι μάρτυς υἱὸς Σεπφωρ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina