22. καὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηφόρον
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina