4. υἱοῦ Ζαραια υἱοῦ Σαουια υἱοῦ Βοκκι
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina