3. υἱοῦ Σαμαρια υἱοῦ Εσρια υἱοῦ Μαρερωθ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina