20. καὶ κατάλοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου ὃ ἂν φανῇ σοι δοῦναι δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασιλέως
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina