9. καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἐξολεθρεύσω τοὺς ἵππους σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀπολῶ τὰ ἅρματά σου
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina