7. ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἄθυτόν ἐστιν οὐ δεχθήσεται
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina