43. καὶ κατέκοπτον τὸν Βενιαμιν καὶ ἐδίωξαν αὐτὸν ἀπὸ Νουα κατὰ πόδα αὐτοῦ ἕως ἀπέναντι Γαβαα πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina