33. καὶ πᾶς ἀνὴρ ἀνέστη ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ συνῆψαν ἐν Βααλθαμαρ καὶ τὸ ἔνεδρον Ισραηλ ἐπήρχετο ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ ἀπὸ Μααραγαβε
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina