22. ἀπὸ Αρνων καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ Ιορδάνου
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina