19. καὶ ὥσπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην διὰ τί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνῆμα οὐκ ἀπηλλάγην
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina