13. καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε;
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina