10. καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ Σαμουηλ παραγίνεται καὶ ἐξῆλθεν Σαουλ εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ εὐλογῆσαι αὐτόν
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina