31. Ιεττουρ Ναφες καὶ Κεδμα οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ισμαηλ
Visite nossa livraria“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina