31. Ιεττουρ Ναφες καὶ Κεδμα οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ισμαηλ
Livros sugeridos“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina