17. υἱοὶ Σημ Αιλαμ καὶ Ασσουρ καὶ Αρφαξαδ
Livros sugeridos“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina