17. υἱοὶ Σημ Αιλαμ καὶ Ασσουρ καὶ Αρφαξαδ
Visite nossa livraria“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina