10. καὶ οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφθαλμός οὐδὲ μὴ ἐλεήσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δέδωκα
Livros sugeridos“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina