4. καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Νεφθαλι ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Μανασση μία
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina