19. οἱ δὲ ἐργαζόμενοι τὴν πόλιν ἐργῶνται αὐτὴν ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ισραηλ

19
“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina