10. ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina