10. ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ
Livros sugeridos“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina