30. βάδισον εἰπὸν αὐτοῖς ἀποστράφητε ὑμεῖς εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν

30
“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina