12. ἀμπελών μου ἐμὸς ἐνώπιόν μου οἱ χίλιοι σοί Σαλωμων καὶ οἱ διακόσιοι τοῖς τηροῦσι τὸν καρπὸν αὐτοῦ
Livros sugeridos“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina